Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi organizacji warsztatu szkoleniowego w Warszawie.

Data publikacji 16.10.2018    poniżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5636/18/251/DZ
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 63512000-1, 5512000-7, 55110000-4, 55300000-3, 79540000-1
Powrót na górę strony