Dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa)

Data publikacji 17.11.2017    Poniżej 135 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4340/17/225/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 135 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 31711000-3, 35120000-1, 35125300-2
Powrót na górę strony