Dostawy kserokopiarek

Data publikacji 14.11.2017    poniżej 135.000 euro
Nr referencyjny: WZP – 3850/17/167/Z
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30121300-6

Uwaga zmiana terminu składania ofert 24.11.2017 godz 11:30 !

Powrót na górę strony