Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
251 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badania lekarskiego osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję, w celu wytrzeźwienia 22.04.2015 WZP-1289/15/56/F
252 Usługi mycia i czyszczenia pojazdów 22.04.2015 WZP-1251/15/55/T
253 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy artykułów gospodarczych (1) 30.03.2015 WZP-1241/15/54/AG
254 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę wraz z montażem verticali, rolet i żalucji 20.03.2015 WZP-1202/15/53/Z
255 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy środków czystości 25.03.2015 WZP-1188/15/52/AG
256 Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 14.04.2015 WZP-1164/15/51/IR
257 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy stacjonarnych zestawów komputerowych biurowych 30.03.2015 WZP-1075/15/49/Ł
258 Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego na: Remont kompleksowy Komisariatu Policji Warszawa-Wilanów, przy ul. Okrężnej 57 07.04.2015 WZP-1046/15/48/IR
259 Dostawy artykułów higienicznych 12.03.2015 WZP-991/15/47/AG
260 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg 26.03.2015 WZP-925/15/46/T
Powrót na górę strony