Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę przełączników sieciowych - switch wraz z ukompletowaniem oraz wkładek modulu światłowodowego 15.12.2015 WZP-6927/15/307/Ł
2 Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy przelączników sieciowych switch wraz z ukompletowaniem oraz wkładek modułu światłowodowego 24.12.2015 WZP-6672/15/328/Ł
3 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę kserokopiarek 24.12.2015 WZP-6671/15/327/Z
4 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy części do CCTV (telewizji przemysłowej) 28.12.2015 WZP-6663/15/326/Ł
5 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy anten do łączności radiowej 24.12.2015 WZP-6660/15/323/Ł
6 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy materiałów kancelaryjnych 24.12.2015 WZP-6644/15/322/Z
7 Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę niszczarek 24.12.2015 WZP-6639/15/321/Z
8 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę przełączników sieciowych - switch wraz z ukompletowaniem oraz wkładek modulu światłowodowego 18.12.2015 WZP-6517/15/319/Ł
9 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy urządzeń i materiałów CCTV (telewizja przemysłowa) 18.12.2015 WZP-6490/15/318/Ł
10 Świadczenie usług w zakresie obsługi techniczej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej 3 500 kg 29.12.2015 WZP-6417/15/317/T
Powrót na górę strony