Świadczenie usług w zakresie obsługi techniczej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej 3 500 kg

Data publikacji 29.12.2015    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-6417/15/317/T
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 5011210-0
Powrót na górę strony