Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki HP

Data publikacji 09.07.2014    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2214/14/63/Ł
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110, 30125100, 22600000

Uwaga: Zmieniony załącznik nr. 1 do SIWZ

Powrót na górę strony