Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (PB-W) w zakresie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i towarzyszącymi instalacjami w pomieszczeniach SSK KSP oraz wykonaniem robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji PB-W

Data publikacji 22.11.2012    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4735/12/181/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45223000-6, 45300000-0, 45400000-1, 50000000-5
Powrót na górę strony