Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków

Data publikacji 21.11.2012    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4499/12/173/Z
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 55520000

SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej po opublikowaniu się ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku urzędowym UE.

Powrót na górę strony