Świadczenie usług w zakresie aktualizacji oprogramowania Comprehensive dla UTM SonicWall NSA E-Class z funkcjami IPS/IDS AV/AS i wsparcia technicznego

Data publikacji 21.12.2011    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5291/11/193/Ł
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 48214000-1
Powrót na górę strony