Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
31 Dostawa przełączników sieciowych wraz z modułami SFP 18.11.2010 WZP-3023/10/119/Ł
32 Dostawa rejestratorów rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych 10.11.2010 WZP-2999/10/118/Ł
33 Dostawy części zamiennych do łodzi motorowych 24.11.2010 WZP-2928/10/116/T
34 Umowa ramowa na świadczenie usługi dostarczania posiłków 03.01.2011 WZP-2885/10/115/Z
35 Dostawa folii daktyloskopijnej 16.11.2010 WZP-2884/10/122/Z
36 Dostawa radiotelefonu wraz z osprzętem 03.11.2010 WZP-2863/10/114/Ł
37 Dostawa zestawu kontenerów biurowych wraz z posadowieniem 17.11.2010 WZP-2856/10/113/N
38 Dostawa latarek 28.10.2010 WZP-2725/10/112/Z
39 Dostawy pakietów do pobierania krwi 04.11.2010 WZP-2692/10/111/Z
40 Dostawa baterii, akumulatorów i ładowarek 04.11.2010 WZP-2690/10/110/Z
Powrót na górę strony