Dostawa zestawu kontenerów biurowych wraz z posadowieniem

Data publikacji 17.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-2856/10/113/N
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 70332000-7
Powrót na górę strony