Dostawa odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych

Data publikacji 04.12.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6822/19/358/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 33696000-5

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony