Wymiana podziemnej sieci ciepłowniczej i rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji na terenie KSP przy ul. Karolkowej 46

Data publikacji 06.11.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6414/19/336/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71321300-6; 71321300-7; 45453000-7; 45310000-3

Uwaga: Wyznaczono termin wizji lokalnej na dzień 18.11.2019 r. o godz. 9:00!

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony