Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Komisariatu Policji w Błoniu

Data publikacji 24.11.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1353/09/91/N
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6, 71242000-6
Powrót na górę strony