Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2022 wraz z dostawą do KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Data publikacji 30.11.2021    poniżej 130 000 zł
Nr referencyjny: WZP-1091/MW/21
Wartość zamówienia: poniżej 130 000 zł
Wspólny słownik zamówień: 22200000-2
Powrót na górę strony