Zakup tablic informacyjnych i naklejek projektowych, w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II”.

Data publikacji 08.09.2021    poniżej 130 000 zł
Nr referencyjny: WZP-762/MW/21
Wartość zamówienia: poniżej 130 000 zł
Wspólny słownik zamówień: 39294100-0
Powrót na górę strony