Zakup usługi szkoleniowej i egzaminów w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (G1, G2, G3)

Data publikacji 23.02.2021    poniżej 130 000 zł
Nr referencyjny: WZP-112/MW/21
Wartość zamówienia: poniżej 130 000 zł
Wspólny słownik zamówień: 80510000-2
Powrót na górę strony