Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
21 Rewitalizacja terenu zewnętrznego Komisariatu Policji w Serocku przy ul. Pułtuskiej 7 - Opracowanie dokumentacji projektowej 28.05.2019 WZP-362/MW/19
22 Rewitalizacja terenu zewnętrznego Komisariatu Policji w Serocku przy ul. Pułtuskiej 7 - Opracowanie dokumentacji projektowej 22.05.2019 WZP-362/MW/19
23 Kurs obsługi suwnic kat. IIS wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu "Profesjonalne Kadry w Policji" 11.04.2019 WZP-248/MW/19
24 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu weryfikacji tożsamości osób i legalności dokumentów z wykorzystaniem psychologicznych metod oraz specjalistycznych narzędzi technicznych i baz danych 04.04.2019 WZP-226/MW/19
25 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu problematyki handlu ludźmi w ujęciu ujawniania ofiar oraz rozpoznawania metod stosowanych przez sprawców tego procederu 04.04.2019 WZP-199/MW/19
26 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw profilowania geograficznego w celu ujawniania przestępczości transgranicznej oraz zapobiegania zagrożeniom 04.04.2019 WZP-198/MW/19
27 Rewitalizacja terenu przy ul. Wita stworza 31 - Opracowanie dokumentacji projektowej 13.03.2019 WZP-160/MW/19
28 Kurs obsługi suwnic kat. IIS wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu "Profesjonalne Kadry w Policji" 01.03.2019 WZP-136/MW/19
29 Zakup usługi wynajmu osi strzeleckiej 18.01.2019 WZP-21/MW/19

Wybierz Strony

Powrót na górę strony