Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
11 Zakup usług przygotowania do druku, druku, opracowania graficznego, składania i łamania broszury 15.11.2019 WZP-882/MW/19
12 Opracowanie graficzne, skład łamanie, przygotowanie do druku i druk broszur w formie okładki z kartami w ilości min. 100 sztuk 15.11.2019 WZP-880/MW/19
13 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej w kontekście zagrożeń terrorystycznych oraz zdarzeń nagłych i losowych wraz z opracowaniem materiałów poszkoleniowych 08.11.2019 WZP-866/MW/19
14 Zakup usług tłumaczeń, druku, opracowanie graficzne, skład i łamanie broszur oraz ulotek 06.11.2019 WZP-856/MW/19
15 Przeprowadzenie kursów w zakresie prawa jazdy kat. C dla 6 osób oraz C+E dla jednej osoby 31.10.2019 WZP-813/MW/2019
16 Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników cywilnych Komendy Stołecznej Policji i Komend Rejonowych Policji w Warszawie. 28.10.2019 WZP-819/MW/19
17 "Oczyszczenie i reperacja ścian elewacji wraz z wywozem gruzu, budynku mieszkalnego Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Uniejowskiej 9 w Warszawie" 13.09.2019 WZP-662/MW/19
18 Kurs na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych wraz z egzaminem przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego w ramach projektu "profesjonalne Kadry Policji" realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 09.09.2019 WZP-695/MW/19
19 "Zwiększenie gotowości do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych respondentów" realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 06.09.2019 WZP-693/MW/19
20 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu weryfikacji tożsamości osób i legalności dokumentów z wykorzystaniem psychologicznych metod oraz specjalistycznych narzędzi technicznych i baz danych 25.06.2019 WZP-450/MW/19

Wybierz Strony

Powrót na górę strony