Zakup usług tłumaczeń, druku, opracowanie graficzne, skład i łamanie broszur oraz ulotek

Data publikacji 27.11.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-933/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79822500-7; 79530000-8; 79881000-5

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony