Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych zestawów hydroforowych i przepompowni ścieków zamontowanych w obiektach KSP

Data publikacji 05.08.2016    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50711000-2, 50511110-1, 50512000-7, 50532000-3
Powrót na górę strony