Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (budowlano - wykonawczej) przbudowy węzła cieplnego w budynku Policyjnej Izby Dziecka przy ul. Wiśniowej 44 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Data publikacji 28.02.2014    poniżej 14 000 euro
Nr referencyjny: WIR-737/14
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7
Powrót na górę strony