Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku nr 2 znajdującego się na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia KSP

Data publikacji 12.05.2021    
Nr referencyjny: WZP-1556/21/94/IR
Wspólny słownik zamówień: 45100000-8; 45000000-7; 45110000-1; 45111000-8; 45200000-9; 45400000-1; 45233220-7; 45233253-7; 45233250-6; 45112710-5; 45220000-5; 45233223-8; 45310000-3; 45111240-2; 45311000-0; 45233222-1;45330000-9; 45332300-6; 45232000-2; 32562100-2; 32551400-4; 7100
Powrót na górę strony