Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu na terenie działania KSP

Data publikacji 07.05.2021    
Nr referencyjny: WZP-1500/21/90/F
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6
Powrót na górę strony