Dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu (wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilającej wraz z montażem ładowarek

Data publikacji 05.05.2021    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1481/21/89/T
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1; 45311200-2
Powrót na górę strony