Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych dla Komendy Rejonowej Policji V

Data publikacji 28.04.2021    
Nr referencyjny: WZP-1410/21/81/F
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6
Powrót na górę strony