Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji oraz napraw urządzeń do wstępnego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Data publikacji 26.04.2021    
Nr referencyjny: WZP-1349/21/78/Z
Wspólny słownik zamówień: 50433000-9, 50430000-8

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na: 07.05.2021 godz. 10:00 !

Powrót na górę strony