Rozbudowa systemu wentylacji oraz rozbudowa systemu zasilania bezprzerwowego w budynku Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2

Data publikacji 09.04.2021    
Nr referencyjny: WZP-1235/21/70/IR
Wspólny słownik zamówień: 71220000 –6, 71320000 –7, 71242000 –6, 71248000 –8, 45210000 –2, 45300000 –0, 45310000 –3, 45330000 –9, 45400000 –1, 50000000 –5

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na: 28.04.2021 r. godz. 10:00 !

Powrót na górę strony