Wymiana i remont masztów antenowych

Data publikacji 02.04.2021    poniżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1083/21/61/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32571000-6; 44322000-3; 45216110-8; 45312330-9; 50760000-0
Powrót na górę strony