Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu

Data publikacji 02.04.2021    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1037/21/55/F
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na: 13.04.2021 r. godz: 13:30!

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na: 15.04.2021 r. godz: 13:00!

Powrót na górę strony