Dostawy urządzeń drukujących

Data publikacji 31.03.2021    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1057/21/58/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30232110-8

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 08-04-2021 10:00 na 12-04-2021 10:00!

Powrót na górę strony