Dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu (wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilającej wraz z montażem ładowarek

Data publikacji 29.03.2021    
Nr referencyjny: WZP-1081/21/60/T
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1, 45311200-2
Powrót na górę strony