Dostawy materiałów sanitarnych

Data publikacji 04.03.2021    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-810/21/40/IR
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 42131110-0; 42131260-6; 42131147-8; 42131100-7; 38421100-3; 44600000-6; 38425100-1; 42122000-0; 42131150-2; 42130000-9; 43328100-9; 44411000-4; 34312500-2; 44420000-0; 38412000-6

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 12-03-2021 10:00 na 16-03-2021 10:00!

Powrót na górę strony