Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli

Data publikacji 09.02.2021    poniżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-470/21/14/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45216111-5, 45231300-8, 45311000-0, 45331210-1, 45232460-4, 45312000-7, 45314300-4, 45223300-9, 45112710-5

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na: 01-03-2021 10:30 !

Powrót na górę strony