Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przebudowy i rozbudowy zasilania energetycznego w budynkach przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie

Data publikacji 25.01.2021    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-210/21/7/IR
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71323100-9; 45311000-0;71220000-6; 71220000-7; 45453000-7; 71221000-3; 71310000-4; 45100000-8

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na: 03.03.2021 r. godz. 10:00 !

Powrót na górę strony