Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego

Data publikacji 07.12.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6299/20/362/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30125130-1

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na: 21.01.2020 r. godz. 12:00 !

Powrót na górę strony