Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
61 Dostawa ukompletowania systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LKDS) - Postępowanie objęte umową ramową 30.11.2020 WZP-6639/20/384/Ł
62 Dostawy identyfikatorów imiennych - Postępowanie objęte umową ramową 30.11.2020 WZP-6571/20/371/Z
63 Dostawa systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LKDS) - Postępowanie objęte umową ramową 30.11.2020 WZP-6627/20/381/Ł
64 Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przebudowy i rozbudowy zasilania energetycznego w budynkach przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie 27.11.2020 WZP-6578/20/372/IR Link
65 Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli 26.11.2020 WZP-6592/20/374/IR
66 Przebudowa i rozbudowa Policyjnej Izby Dziecka Komendy Stołecznej Policji przy ul. Wiśniowej 44 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj 25.11.2020 WZP-6622/20/379/IR
67 Modernizacja i rozbudowa siedziby Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Wolskiej 174 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj 25.11.2020 WZP-6632/20/382/IR
68 Świadczenie usług zabezpieczeń medycznych w ramach działań policyjnych 25.11.2020 WZP-6281/20/360/MP
69 Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu i utylizacji zbiorników paliw płynnych wraz z wykonaniem oceny środowiska gruntowo-wodnego na terenie Oddziału Prewencji Policji w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44E 24.11.2020 WZP-6610/20/376/IR
70 Dostawy sprzętu komputerowego 20.11.2020 WZP-4923/20/304/Ł Link
71 Dostawa urządzeń drukujących - Postępowanie objęte umową ramową 17.11.2020 WZP-6372/20/367/Ł
72 Dostawa urządzeń drukujących - Postępowanie objęte umową ramową 17.11.2020 WZP-6373/20/368/Ł
73 Dostawa wyłączników - Postępowanie objęte umową ramową 16.11.2020 WZP-6303/20/365/IR
74 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego - Postępowanie objęte umową ramową 16.11.2020 WZP-6302/20/364/IR
75 Dostawa przewodów elektrycznych, teletechnicznych i osprzęt do nich - Postępowanie objęte umową ramową 16.11.2020 WZP-6301/20/363/IR
76 Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego 13.11.2020 WZP-6268/20/358/Z
77 Dostawa samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym 13.11.2020 WZP-4207/20/222/T
78 Dostawy gotowych apteczek i zestawów medycznych 10.11.2020 WZP-6172/20/356/Z Link
79 Wykonanie dokumentacji projektowej dla punktu przystrzeliwania broni na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia (CSU) w Starej Wsi 09.11.2020 WZP-6353/20/366/IR
80 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I oraz Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V I 06.11.2020 WZP-6151/20/355/F
81 Zakwaterowania i wyżywienia Funkcjonariuszy Policji 04.11.2020 WZP-6266/20/357/Z
82 Dostawa czapek gabardynowych - Postępowanie objęte umową ramową 04.11.2020 WP-5641/20/340/Z
83 Dostawa materiałów dekarskich - Postępowanie objęte umową ramową 04.11.2020 WZP-6042/20/353/IR
84 Dostawa druków resortowych - Postępowanie objęte umową ramową 04.11.2020 WZP-5991/20/351/Z
85 Dostawa obuwia roboczego - Postępowanie objęte umową ramową 04.11.2020 WZP-5721/20/342/Z
86 Dostawa materiałów ślusarskich - Postępowanie objęte umową ramową 02.11.2020 WZP-5936/20/349/IR
87 Dostawy identyfikatorów imiennych - Postępowanie objęte umową ramową 02.11.2020 WZP-5951/20/350/Z
88 Dostawy zestawu do wirtualizacji 30.10.2020 WZP-5924/20/348/Ł
89 Dostawa urządzeń stacjonarnych dowodowych do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - Postępowanie objęte umową ramową 29.10.2020 WZP-6051/20/354/Z
90 Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UNIFY 29.10.2020 WZP-4896/20/302/Ł
Powrót na górę strony