Dostawy materiałów do rozbudowy i modernizacji sieci LAN

Data publikacji 28.12.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6731/20/392/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32400000-7

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 28.01.2021 r. godz. 11:00 na 05.02.2021 r. godz. 11:00!

Powrót na górę strony