Wykonania dokumentacji projektowej dla punktu przystrzeliwania broni na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia (CSU) w Starej Wsi

Data publikacji 21.07.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4048/20/204/IR
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6, 71240000-2, 71320000-7
Powrót na górę strony