Dostaw wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu

Data publikacji 09.07.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-3873/20/193/Z
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 38544000-0
Powrót na górę strony