Dostawa zestawu wspomagania kierowania służbą

Data publikacji 03.07.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-3626/20/188/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30213100-5; 30236000-2; 32200000-5

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na: 14.08.2020 r. godz. 10:00 !

Powrót na górę strony