Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych

Data publikacji 23.12.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-7175/19/373/AG
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 90511000-2; 90514000-3; 90514000
Powrót na górę strony