Modernizacja systemu monitoringu CCTV w obiektach garnizonu stołecznego Policji

Data publikacji 21.12.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6703/18/306/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 38651600-9; 32323500-8; 32333100-7; 33195100-4
Powrót na górę strony