Dostawa oprogramowania wraz z platformą operacyjną do analizy nagrań wideo

Data publikacji 20.11.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6696/18/305/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 48000000-8
Powrót na górę strony