Zaprojektowanie i wybudowanie siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku

Data publikacji 14.11.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6583/18/302/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6, 71320000-7, 45111000-0, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1, 32323500-8, 32333100-7,32412100-5, 32421000-0, 32562000-0, 34971000-4, 45232300-5, 48329000-0
Powrót na górę strony