Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Lesznie

Data publikacji 19.10.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5300/18/234/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45216111-5; 45331210-1; 45232460-4; 45312000-7; 45314300-4; 45223300-9; 45112710-5; 45231300-8

Uwaga: zmiana terminu składania ofert z 6.11.2018 r. godz. 14:00 na 8.11.2018 r. godz. 14:00!

Powrót na górę strony