Dostawy materiałów kancelaryjnych

Data publikacji 01.10.2018    poniżej 144.000 euro
Nr referencyjny: WZP-5002/18/221/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30192000-1

Uwaga zmieniony załącznik nr 1 i 7 do SIWZ!

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 15.10.2018 r. godz.:13.00 !

Powrót na górę strony