Zakup materiałów informatycznych do naprawy pogwarancyjnej komputerów i stanowisk dostępowych dla KSP

Data publikacji 18.09.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4559/18/201/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 31711000-3, 31711500-8

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert . Nowy termin 28.09.2018 r. godz.: 11.00

Powrót na górę strony