Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, przy ul. Janowskiego 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data publikacji 12.09.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4914/18/212/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6

Uwaga: zmiana terminu składania ofert z 20.09.2018 r. godz. 13:00 na 21.09.2018 r. godz. 13:00!

Powrót na górę strony